Naslovna   Prodaja   Predložite igricu   Nintendo DS   Kontakt
 
 

Eco-Creatures: Save the Forest
www.nintendo.in.rs - Eco-Creatures: Save the Forest 09.02.2017 Žanr: Real-Time Strategy   Ocena 5
Eko biæa: Saèuvati šumu u pravo vreme u igrici, u kojoj igraèi koriste ekran osetljiv na dodir za kontrolu jedinica šumskog biæa pod nazivom Ecolis, Ecobi i Ecomon - koji æe štititi prirodnu lepotu Mana šuma i otkriti izagaðenu zemlju. Sva stvorenja, vrste imaju jedinstvene veštine kojima se mora strateški upravljati. Uz pravilnu negu, mogu da se razvijaju da nauèe nove sposobnosti da pomogne igraèu u više od 40 utakmica za zaštitu životne sredine. Kako igraèi razvijaju svoje vojnike u šumi, oni moraju da posade nova stabla kako bi se spreèilo uništavanje šuma i revitalizacija šume.

Crayola Treasure Adventures
www.nintendo.in.rs - Crayola Treasure Adventures 01.02.2017 Žanr: Adventure   Ocena 8
Savršena igra za sve kreativne i avanturistièki raspoložene deèake i devojèice, Crayola Treasure Avantura - mnoštvo boja, crtanja, put kroz brojne egzotiène lokacije, izazovne zagonetke i uzbudljive avanture. Crayola Treasure Avantura takoðe nudi digitalnu bojanku koja omoguæava mladom umetniku da uživa u mašti kroz više od stotinu razlièitih digitalnih bojica i slika koje mladi umetnik može da boji. Crayola Treasure Avantura je zaista otelovljenje umetnosti detinjstva nudeæi da otkrijete kreativnog mladog istraživaèa ili umetnika na Nintendo DS-u!

Cradle of Rome
www.nintendo.in.rs - Cradle of Rome 25.01.2017 Žanr: Strategy   Ocena 5
Izgradite srce Drevnog Rimskog carstva i postanite imperator. Dobrodošli na roðenje Rimskog carstva gde igraèi ponovo stvaraju legendarni stari grad, koristeæi jedinstvenu varijantu Match -3 slagalice. Igraèi stvaraju red sa dva susedna kvadrata i pokušavaju da stvore dva,tri ili više redova. Ali umesto završetka, cilj je da skupi što više resursa pre nego što vreme istekne. Što više resursa prikupite brže možete izgraditi Rim. Poènite polako i napredujte da dobijete pristup istorijskim spomenicima,the Arch of Titus, Hramovima Venus i Saturn i na kraju moæni Coliseum. Široka lepeza alata-bonusa dodaje još više podsticaja da nastavimo igru što je duže moguæe. Otkljuèavanje ove alatke ne samo da èini olakšice veæ i takoðe poveæava moguænost da se okupe više sredstava, zlata i blaga!

Danny Phantom: The Urban Jungle
www.nintendo.in.rs - Danny Phantom: The Urban Jungle 19.01.2017 Žanr: Action   Ocena 6
Na osnovu TV specijala. Nov, snažan eko- duh pretvara Amiti park u pravu urbanu džunglu. Deni Fantom mora da nauèi i iskoristi novu snagu i porazi svog neprijatelja.

DK Jungle Climber
www.nintendo.in.rs - DK Jungle Climber 11.01.2017 Žanr: Action   Ocena 8
Vratimo Donkey Konga. Koristeæi istu jednostavnu šemu napravljenu od strane DK: King of Swing Game Boy Advance SP igru pristupaèan i zabavan za igru, za igraèe svih nivoa i veština u cilju da se popnete na nove visine, omoguæeno vam je na dva ekrana Nintendo DS. Nije samo Avantura naèin da Didi Kong ispolji karakter, igraèi se mogu radovati novim potezima, i gomilom novih mini igara. Ne samo to, veæ su tu i zabavna uputstva koja olakšavaju novim igraèima izazovnu igru. Izaberite iz Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong ili Funky Kong, i neka poènu majmunska posla.

     


Pretraga

prikaži sve igrice
 
prikaži po godini izdavanja
   2010      2009      2008  
   2007      2006      2005  
   2004  
 
prikaži po oceni
   manja od 5
   od 5 od 7
   od 7 od 9
   od 9 od 10
 
pretraži po nazivu
  
 
pretraži po žanru
 

Prodaja