Naslovna   Prodaja   Predložite igricu   Nintendo DS   Kontakt
 
 

Dynasty Warriors DS: Fighter's Battle
www.nintendo.in.rs - Dynasty Warriors DS: Fighter's Battle 31.08.2016 Žanr: Action   Ocena 5
Vreme je da se udružite sa legendarnom Dinastijom Ratnika i saèuvate drevnu Kinu. Rivali kraljevstva su horde pobunjenièkih vojnika koji su krenuli na napad. U Dinastz Varriors DS: igraèi moraju ponovo ujediniti podeljene nacije preuzimanjem uloge jednog od tri ratnika svaki sa svojim posebnim atributima: Feniks (ravnoteža), Zmaj (brzina), i Himera (snaga). Koristeæi "Battle Deck" karte, igraèi mogu da izaberu do sedamo riginalnih Dinasti Ratnika da služe kao oficiri koji æe braniti svoje baze. Novi "Obstacle Roulette System" omoguæava igraèima taktiku oslobaðanja, ili èini preko kartice od igraèa "Battle Deck". Ovi napadi mogu poremetiti napredovanje protivnika i od presudnog je znaèaja za pobedu, posebno u bežiènom režimu.

Eragon
www.nintendo.in.rs - Eragon 25.08.2016 Žanr: Role-Playing Game, Action   Ocena 7
Na osnovu bestselera i igranog filma, ova epska fantastièna-avantura govori o deèaku po imenu Eragon, èija je sudbina otkrivena uz pomoæ zmaja. Eragon je sada Jahaè Zmajeva i ušao je u svet magije i moæi, otkrivajuæi da on sam ima moæ da spasi - ili uništiti -carstva. Igra nudi potpuno drugaèije igraèko iskustvo za konzola igre, Eragon nudi Nintendo DS igraèima akciju borbe -RPG sa touch ekranom koji je jedinstven sa dva ekrana za napad na modu.

Enchanted
www.nintendo.in.rs - Enchanted 17.08.2016 Žanr: Action   Ocena 6
Enchanted za Nintendo DS prati prièu o Žizeli, princezi proteranoj iz bajke u savremeni Menhetn. Igraèi preuzimaju ulogu Žizel. Princ Edvard i Žizela su verovali Chipmunku prijatelju i kreæu u avanturu koja obuhvata i mitsku Andalasiu i vodi vas u stvarni svet Njujorka sa filmskim nadahnutom i originalnom igrom. Svaki lik ima svoje magiène veštine i talente kako da izaðu iz problema dok pokušavaju da pobede zlu kraljicu Narissiju. Kao Žizela, igraèi pozivaju životinje i dobijaju ovlašæenja pevanjem raznih pesama. Dok igraju kao Edvard, igraèi mogu voziti konja i koristiti svoje maèeve da se bore protiv neprijatelja. Kao Pip, igraèi mogu iskusiti svet iz svoje jedinstvene perspektive i Chipmunk trku protiv vremena u izazovnim mini -igarama. Igraèi takoðe imaju moguænost da igraju na engleskom ili španskom jeziku i dobiæe plakat bonusa strategija za svoju igru.

Mega Man ZX Advent
www.nintendo.in.rs - Mega Man ZX Advent 10.08.2016 Žanr: Platform, Action   Ocena 9
Mega Man ZX prati dva junaka, Siva i Eš, na dve odvojene, ali isprepletane avanture u kojima se traže odgovori usred haotiènog rata izmeðu ljudi i robota. Oni se bore protiv preteæe, zle sile u borbi bez presedana u Mega Man seriji. Naslov uzima punu prednost Nintendo DS moguænosti za poboljšanje akcije upakiranog gameplay i popularne serije. Dinamika "Biometal" sistem je centralna igra, koja dopušta igraèima moguænost da se promene u nekoliko oblika, ukljuèujuæi i osam gazdi, svaki sa razlièitim jedinstvenim sposobnostima i ovlašæenjima. Sa dodirom ekrana Nintendo DS, igraèi mogu jednostavno prebacivati izmeðu Biometal i sajta navigaciju ekrana. Gazda može da se bori na nekoliko razlièitih naèina, testiranjem sposobnosti igraèa i nagraðivanja sa skoro 24 razlièitih stavki u zavisnosti od toga kako se odnose prema šefu.

Aliens: Infestation
www.nintendo.in.rs - Aliens: Infestation 04.08.2016 Žanr: Action   Ocena 8
Uronite u svemir na Nintendo DS-u, u ovoj akciji upakovana je platforma za pucanje, retro osećaj i duboka prièa koja kroji Vašu igru. Posebno odabrani tim marinaca u akciju spasava zarobljene drugove i vodi Bitku horde Ksenomorphs koji ima širok spektar oružja iz legendarnog filma. Nauèite da rukujete u napetom i okruženi strahom igri koja se ispoljava na svakom nivou?

     


Pretraga

prikaži sve igrice
 
prikaži po godini izdavanja
   2010      2009      2008  
   2007      2006      2005  
   2004  
 
prikaži po oceni
   manja od 5
   od 5 od 7
   od 7 od 9
   od 9 od 10
 
pretraži po nazivu
  
 
pretraži po žanru
 

Prodaja