Naslovna   Prodaja   Predložite igricu   Nintendo DS   Kontakt
 
 
PRETRAGA PO ŽANRU Productivity

Hello Kitty Daily
www.nintendo.in.rs - Hello Kitty Daily 02.06.2010 Žanr: Productivity   Ocena 2
Hello Kitty Daily je takav bezvredan komad softvera koji ne zaslužuje èak ni pravilni uvodni stav. Utvrðeno je da PDA (lièni asistent DS), i cela ta stvar ima manje funkcija nego proseèni mobilni telefon. Ona koristi saharin izgled Hello Kitty franšizu da bi prikrila èinjenicu da ne postoji nijedna korisna ili interesantna funkcija u ovom naslovu uopšte. Bilo je i drugih dnevnika / rokovnika naslova na DS razlièitog kvaliteta, tako da Hello Kitty Daily veæ nije originalni koncept. Naravno, kalkulator je kalkulator režim. Ali zašto je kalendar dnevnik, a ne kalendar.

Diary Girl
www.nintendo.in.rs - Diary Girl 22.07.2015 Žanr: Productivity   Ocena 4
Devojaèki dnevnik sadrži grupu prijatelja, zabavu i organizaciju zaštiæenom elektronskom lozinkom za Nintendo DS. Dnevnik sadrži kalendar i adresar. On je životni stil jedne poslovne devojke. Igraèi mogu da prilagode odeæu i prateæi pribor, kao i šminku i frizuru. Za devojku u pokretu, napredne moguænosti dopuštaju DS mladim igraèima da razgovaraju sa svojim prijateljima u realnom vremenu bez mobilnog telefona koristeæi Wi-Fi glas Chat funkcija u igri i instant poruku sa Picto - chat stilu usluge tekstualnih poruka. Da bi ste dovršili paket devojaèkog dnevnika, igraèi mogu da uèestvuju u mini - igarama, ukljuèujuæi testere slagalice, kartice podudaranja i testovima liènosti.

FutureU: The Prep Game for SAT
www.nintendo.in.rs - FutureU: The Prep Game for SAT 29.09.2016 Žanr: Productivity   Ocena 6
Dizajnirana da bude zanimljiva i vizuelno dinamièna dopuna tradicionalnim precizinim programima, future poduèava osnovne koncepte, meri plaier napredak, i pruža pristupaèno, interaktivno iskustvo za razliku od bilo kog drugog programa za uèenje ove vrste. Igra je ukorenjena u proverenom programu Kaplana i ukljuèuje originalne metode i specijalizovane strategije.

Colors! 3D
www.nintendo.in.rs - Colors! 3D 09.04.2014 Žanr: Productivity   Ocena 9
Idealan digitalni Sketchbook za ozbiljne i besciljne umetnike. Napravite živopisne, detaljne radove i podelite ih sa svetom. Crtaj, slikaj, i skiciraj u 3D!

Calculator
www.nintendo.in.rs - Calculator 22.01.2014 Žanr: Productivity   Ocena 7
Kalkulator je jedan i jedini kalkulator koji æete ikada trebati. Kalkulator je kombinacija osnovnih i nauènih kalkulatora sa korisnim jedinicama konverzije. Kalkulator ploèa ima 135 mernih jedinica i sadrži veæinu operacija koje obièni ljudi koriste svakodnevno, ukljuèujuæi i dužinu, težinu, temperaturu, brzinu, obim, površinu, i vreme. Uvek dostupan u džepu, umesto da izvlaèite svoj web-omoguæene mobilne ureðaje da bi shvatili da nemate signala jer su zidovi predebeli.

     


Pretraga

prikaži sve igrice
 
prikaži po godini izdavanja
   2010      2009      2008  
   2007      2006      2005  
   2004  
 
prikaži po oceni
   manja od 5
   od 5 od 7
   od 7 od 9
   od 9 od 10
 
pretraži po nazivu
  
 
pretraži po žanru
 

Prodaja