Naslovna   Prodaja   Predložite igricu   Nintendo DS   Kontakt
 
 
PRETRAGA PO ŽANRU Turn-Based Strategy

Age of Empires: The Age of Kings
www.nintendo.in.rs - Age of Empires: The Age of Kings 14.05.2013 Žanr: Turn-Based Strategy, Real-Time Strategy   Ocena 7.9
Postoji niz stilova koje možete izabrati u Age Of Empires: Age of Kings. Kampanja režima vas vodi kroz osvajanja mnogih velikih svetskih lidera, ukljuèuJuæi: Jovanka Orleanka, Džingis Kan, Rièard Lavlje Srce i još par. Informacija o bitkama je prikazana na gornjem ekranu. Na dnu ekrana je mesto igranja. Multi-plaier scenario - èetiri igraèa bežièno uèestvuju u igri. Mnoštvo razlièitih jedinica je dostupno u igri. Od ljudi na konju, strelci pešaci, pa èak i junaci i svaki od pojedinih grupa boraca imaju svoje odreðene prednosti i slabosti. Na primer, jahaèke trupe imaju posebnu sposobnost koja se zove "napad ravnice". Ova veština na bojnom polju im daje prednost kada se bore na ravnom terenu. Igra nije samo igra vojnika, ratovanja i borbe. Takoðe morate obratiti pažnju na izgradnju svojih gradova i upravljanje resursima. Po sticanju Carstva poena, igraèi mogu otkljuèati mape i jedinice da se poboljša njihov rang cara.

Fire Emblem: Shadow Dragon
www.nintendo.in.rs - Fire Emblem: Shadow Dragon 23.07.2014 Žanr: Turn-Based Strategy   Ocena 8
Pronaðite sveti maè i koristite ga da saèuvate kraljevstvo Vatrenog Grba: Zmaj Senki, rimejk klasika iz 1990 NSZ iz Japana. Iskljuèuje osnove igre, osporava strateško razmišljanje igraèa, sa prirodom terena, jaèina neprijateljskih snaga i pozicioniranje sopstvenih jedinica sa kojima treba pažljivo razmatrati. Sa Nintendo DS ekranom osetljivim na dodir omoguæava brzo postavljanje jedinica, a igraèi se bore preko interneta ili jedan protiv drugog u istoj sobi, i bežiènim borbama, koristeæi sopstvene likove sa sopstvenim posebnim veštinama i iskustvima. U ovim bitkama mogu da uživaju u još veæoj pomoæi Mic Chat funkcije tokom bitke. Stotinu godina je prošlo od kako je Medeus ubijen i Kraljevstvo Altea osnovano na kontinentu Akaneia, Medeus se vratila i ona pada na prognanog princa Marth, da spase kraljevstvo od propadanja. Uspeh Martha i njegovih drugova poèiva na pronalaženju svetog maèa, Falchion i Vatrenog Grba. Tek kada su ujedinjeni, u Marth-nim rukama biæe u u stanju da se suoèe sa tamnim Gharnefom, osvetiti ubistvo svog oca i otmcu njegove sestre, uništiti Medeus jednom za svagda i osvojiti nazad carstvo Altea.

Age of Empires: Mythologies
www.nintendo.in.rs - Age of Empires: Mythologies 02.06.2010 Žanr: Turn-Based Strategy, Turn-Based Strategy   Ocena 8
Age of Empires: mitologija je smeštena u vreme kada su se mnogi Bogovi i druga mitska biæa poštovala. Postoje tri glavne struje na osnovu ovih vremena - stari Egipæani, Grci i Nordijci - svako ima svoje jedinstvene osobine. Na primer Egipæani su pogodni za odbrambenu igru. Morate da zaštitite svoje teritorije, i polako postavite mamac protiv svojih neprijatelja i da iskoristite priliku kada se njihov broj smanjuje. Nasuprot tome, Nordijska struja bolje koristiti ofanzivu strategije uma. Age of Empires: mitologija takoðe nudi impresivno iskustvo za više igraèa na DSu. Naèin igranja je vrlo slièan kao kod ostalih igara strategije dostupne na DS. Vi æete poèeti na nivou male armije koja se sastoji od raznih jedinica. Postoje pešadijske jedinice za direktni napad, konjica za brzinu preko bojišta, i naravno strelci koji napadaju neprijatelje direktno. Pored toga, postoje heroj i mit jedinice. Vizuelno, mitologija je lepo predstavljena sa pristojnom pozadinom, ukljuèujuæi snežne planine, pustinje i šume. Nažalost, tokom neke od bitaka u veæem obimu, kada imate više od deset jedinica u jednoj oblasti karte, stvari poèinju da izgledaju malo pretrpane. Sve u svemu, Age Of Empires: mitologija je veliki naslov koji bi trebalo da vas okupira duže vreme.

     


Pretraga

prikaži sve igrice
 
prikaži po godini izdavanja
   2010      2009      2008  
   2007      2006      2005  
   2004  
 
prikaži po oceni
   manja od 5
   od 5 od 7
   od 7 od 9
   od 9 od 10
 
pretraži po nazivu
  
 
pretraži po žanru
 

Prodaja